Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất [2022]

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mục đích của hợp đồng vận chuyển hàng hóa nếu được lập thành văn bản là gì? Hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hoá là gì? Trên thực tế, bất kỳ giao dịch nào liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng hóa giữa các bên đều yêu cầu các bên đạt được thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp này, có thể sử dụng hợp đồng vận chuyển hoặc thỏa thuận miệng. Hãy cùng Taxi Tải Giá Rẻ tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Vậy hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì? Người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và giao hàng hoá cho người có trách nhiệm nhận hàng hoá theo hợp đồng vận chuyển. Người vận chuyển phải được thanh toán cước phí.

Rõ ràng là hợp đồng vận chuyển phải được ký kết bởi cả hai bên, tức là khách hàng và người vận chuyển, và không bắt buộc phải thực hiện bằng văn bản.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa có quan trọng không?

Đối với bất kỳ đơn hàng nào, hợp đồng vận chuyển là bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng vận chuyển hàng hóa thường được dành cho những đơn hàng có giá trị lớn. Để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm pháp lý và một số điều khoản giữa doanh nghiệp vận chuyển và người nhận hàng, cần một số lượng lớn.

Đưa ra các phiếu giao hàng với các từ cụ thể cho các mặt hàng nhỏ, bất thường, ghép và khối. Sau khi thống nhất về giá cả, thời gian gửi hàng, thông tin người gửi và người nhận, lấy chữ ký của người gửi. Để các mặt hàng được đảm bảo và đổi trả đầy đủ nếu chúng bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi vận chuyển.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số:………….

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày….. tháng…. năm …. Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………. (Bên thuê vận chuyển)

– Đại diện ông:………………………………………

– Chức vụ:…………………………..

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– MST:…………………………..

BÊN B:…………… (Bên vận chuyển)

– Đại diện ông:…………………………..

– Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– Tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng:…………………………..

– Mã số thuế:…………………………..

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Hàng hoá vận chuyển và phương thức vận chuyển

Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa như sau :

– Mặt hàng vận chuyển : gạo

– Nơi nhận hàng: Kho chứa gạo bên A tại số 8 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Phương thức vận chuyển : đường bộ

Điều 2: Thời gian và địa điểm giao nhận

– Thời gian vận chuyển hàng hóa từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020

– Địa điểm giao nhận tùy thuộc vào mỗi đơn hàng mà bên A sẽ thông báo cho bên B.

– Bên B sẽ đưa phương tiện đến nhận hàng tại hàng kho chứa gạo bên A và vận chuyển tới  địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

Điều 3: Phương thức thanh toán

– Bên A thanh toán tiền mặt cho Bên B theo từng chuyến hàng.

– Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng khối lượng gạo được vận chuyển.

– Tất cả các loại chi phí vận chuyển hoàn toàn do bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán cước phí vận chuyển bằng tiền mặt cho bên B theo đúng thời hạn.

– Thông báo cho bên B kế hoạch giao hàng trước 03 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để bên B sắp xếp phương tiện thời gian vận chuyển phù hợp.

– Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng, ngày giờ vận chuyển.

Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển khi nhận được các thông tin của bên A.

– Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm bên A giao. Trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho bên A tương ứng với giá trị hàng hóa vận chuyển

– Bên B chịu mọi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

– Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi bên A yêu cầu thanh toán.

Điều 5: Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau thoả thuận để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể phụ lục hợp đồng.

– Các bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

– Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
                

                           ĐẠI DIỆN BÊN                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B          

                (Ký tên, đóng dấu)                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Số:………….

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày….. tháng…. năm …. Chúng tôi gồm:

Bên A (hành khách)

– Tên ( đại diện hành khách): ………………

– Địa chỉ ……………………..

– Tài khoản số………. Mở tại ngân hàng…………………

– Đại diện là ông (bà)……….. Chức vụ………………..

Bên B (bên vận chuyển hành khách)

– Tên doanh nghiệp (đại diện chủ phương tiện):…………………

– Địa chỉ………………

– Điện thoại……………

– Tài khoản số………….. Mở tại ngân hàng……………

Hai bên thống nhất thỏa thuận nôi dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Vận chuyển hành khách

1. Số người: 20 người

2. Tính giá cước: 80.000 đồng / người.

Điều 2. Địa điểm nhận hành khách, giao khách

– Bên B phải đến…đường, xã, phường………

nhận hành khách vào thời gian…..giờ…..ngày…..

– Địa điểm, thời gian giao khách:…………………

Điều 3. Phương tiện vận chuyển hành khách

Phương tiện vận chuyển hành khách: xe ô tô khách 24 chỗ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Quyền của bên vận chuyển

– Yêu cầu hành khách trả lại đủ cước phí vận chuyển hành khách.

– Từ chối chuyên chở hành khách khi xét thấy vi phạm các điều lệ vận chuyển.

Nghĩa vụ của bên B

– Chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, lái xe và phụ xe văn minh, lịch sự.

– Đảm bảo  đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải cho phép.

– Thời gian xuất phát :………………………..

– Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận chuyển, nếu khách hàng thông báo cho bên B trước 2 ngày.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ bên A

Quyền của bên A

– Được quyền yêu cầu bên B chở hành khách đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thỏa thuận.

– Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý.

Nghĩa vụ bên A

– Thanh toán đủ cước phí vận chuyển hành khách.

– Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.

– Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được, hai bên sẽ đưa vụ việc ra Toà án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

                           ĐẠI DIỆN BÊN                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B          

                (Ký tên, đóng dấu)                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách
Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Mẫu hợp đồng vận chuyển cần lưu ý những gì?

  • Khi soạn hợp đồng vận chuyển hàng hóa, cần nhớ rằng phải có đầy đủ thông tin về mặt hàng mà hai bên ký kết vận chuyển như tên hàng hóa vận chuyển, loại hàng hóa, đơn vị tính cước …
  • Các bên đồng thời phải chỉ định địa điểm giao hàng.
  • Sắp xếp đồ cần giao vào thời gian cụ thể để người vận chuyển hàng hóa dựa vào đó mà thực hiện đúng công việc của mình.
  • Để vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả nhất, phương thức vận chuyển phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
  • Hai bên nên ghi rõ ràng phương thức giao nhận đồ vào biên bản để tiện cho quá trình làm việc của hai bên.
  • Phí vận chuyển phải được thanh toán theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên.
  • Quyền và nghĩa vụ của người thuê vận tải cũng như quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển.
  • Vi phạm trách nhiệm hợp đồng.
  • Xử lý các tranh chấp hợp đồng
  • Chữ ký và con dấu xác nhận của hai bên.

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu được mục đích của hợp đồng vận chuyển hàng hóa nếu được lập thành văn bản là gì? Hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hoá là gì chưa nào. Taxi Tải Giá Rẻ rất vui vì đã đem đến cho Quý đọc giả những kiến thức bổ ích, hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm: Cách đổi giấy phép lái xe online tại TPHCM nhanh nhất [2022]

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *